Jednoduchý, bezpečný a rýchly ISP AVR programátor pracujúci cez LPT port.
Nevyžaduje žiadne prvotné naprogramovanie. Ocenia ho hlavne začiatočníci, ktorí chcú začať programovať svoje AVR mikrokontroléry, ale chýba im programátor. Čítať ďalej

Ďalší jednoduchý, bezpečný a rýchly AVR programátor pracujúci už cez USB rozhranie. Programátor je kompatibilný s STK500 a umožňuje programovanie v režime ISP aj HVSP. Pre pripojenie cez USB má priamo implementovaný USB – sériový prevodník. Čítať ďalej

Ďalší z členov USB AVR programátorov, teraz je prioritou veľkosť, univerzálnosť a jednoduchosť. Je robený SMD technológiou, na malej doske s plošnými spojmi. Ako mikrokontrolér je použitý Atmel ATMega8A v TQFP púzdre. USB konektor je typu miniB. Programovací konektor je štandardný ISP 10-pinový. Čítať ďalej

Modul zosilňovača vychádza zo základného zapojenia integrovaného obvodu TDA2030 pre napájanie s nesymetrickým napätím. Pre zvýšenie výkonu je pripojený na výstup pár bipolárnych tranzistorov a TDA2030 slúži ako ich budič. Báza tranzistorov je napájaná cez paralelne zapojené rezistory R2, R3 (R12, R13) a R9, R10 (R19, R20). Funkcia zapojenia je jednoduchá, samotný zosilňovač obsahuje minimum súčiastok, takže jeho stavba je vhodná i pre začiatočníkov v elektrotechnike. Čítať ďalej

Ďalší diel k zosilňovaču s TDA2030 pre tých, ktorí chcú mať aj optickú informáciu o výstupnom výkone svojho audio diela. Samozrejme indikátor vybudenia môže byť pripojený na výstup aj iného zosilňovača, potrebné bude iba upraviť vstupný pomer napäťového deliča tvoreného rezistormi R3 a R4 (R7, R8). Hlavnou súčiastkou zariadenia je integrovaný obvod LM3915, ktorý podľa vstupného signálu zapína jednotlivé LED. Charakteristika merania signálu má logaritmický priebeh s odstupmi 3dB a celkový rozsah 30dB. Čítať ďalej

Účel tohoto projektu je poskytnúť zariadenie, ktoré by snímalo teplotu pomocou externej sondy a v závislosti od jej hodnôt by bolo spínané alebo rozspínané výstupné relé. Toľko jednoduchý popis funkcie. Výhodou tohoto zariadenia riadeného mikrokontrolérom je však jeho flexibilita nastavenia teplôt, pri ktorých dokáže zopnúť alebo vypnúť relé. Tým sa dá dosiahnúť rôzna hysterézia spínania. Čítať ďalej