Účel tohoto projektu je poskytnúť zariadenie, ktoré by snímalo teplotu pomocou externej sondy a v závislosti od jej hodnôt by bolo spínané alebo rozspínané výstupné relé. Toľko jednoduchý popis funkcie. Výhodou tohoto zariadenia riadeného mikrokontrolérom je však jeho flexibilita nastavenia teplôt, pri ktorých dokáže zopnúť alebo vypnúť relé. Tým sa dá dosiahnúť rôzna hysterézia spínania. Čítať ďalej