GenLI-USB je jednoduché rozhranie medzi zbernicou XpressNet a PC cez USB port. Umožňuje riadenie modelov vlakov cez PC prostredníctvom programov, ktoré podporujú rozhranie LI100 od firmy Lenz.Popis zapojenia

Zapojenie vychádza zo štandardného zapojenia zbernice RS485, sériového prevodníka USB – FTDI232RL. Riadenie zabezpečuje mikroprocesor PIC16F628A. Má tri LED, ktoré zobrazujú prenos do a z PC (LED1, LED2) a LED3, ktorá indikuje plný buffer na vstupe GenLI a čakajúce data smerom do centrály.

genli-usb

Firmware

Program pre mikroprocesor je prevzatý od autora Paco Cañada

Inštalácia

Najskôr je nutné nainštalovať ovládače pre obvod FTDI232RL, ktorý zabezpečuje virtuálny COM port. Potrebné súbory pre váš operačný systém si môžete stiahnuť na stránke výrobcu FTDI.
Zariadenie pripojíte prostredníctvom USB kábla od voľného USB portu. V prípade, že už ste mali niekedy pripojený a nainštalovaný tento USB obvod, operačný systém si vytvorí nový COM port automaticky. Ak je pripojený prvýkrát, operačný systém bude požadovať  cestu k ovládačom, ktoré ste si stiahli. Výsledkom po inštalácii a kontrola, že všetko prebehlo bez problémov, je pridaný ďalší COM port v Správcovi zariadení. Toto číslo je potrebné si zapamätať.

USB Serial Port

Zmena adresy

Štandardne je adresa zariadenia nastavená na 29. Ak je potrebné adresu zmeniť, je to možné urobiť cez nejaký seriový terminál, napr. program Hyperterminal. Nastavenie konfigurácie pre sériový prenos je 9600Bd, 8N1. Po pripojení a spustení komunikácie napíšte do okna terminálu dccdcc. Po odoslaní sa zobrazí aktuálna adresa a možnosti voľby.

genli-address1

Adresu je možné zmeniť cez voľbu a.

genli-address2

GenLi môžem dodať ako oživené zariadenie vrátane káblikov za 16€.

Galéria

Nechať odkaz

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

vyžadovaný